Regulamin promocji francuskie.pl

Organizator Promocji: ML Księgowość.

Okres Promocji: Promocja obowiązuje od 20.11.2023 do 30.12.2023.

Uczestnictwo: Promocja skierowana jest do nowych klientów ML Księgowość, którzy są przedsiębiorcami.

Warunki Promocji: Aby skorzystać z promocji, należy podczas zapisu lub rozmowy podać hasło „francuskie.pl” i wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.mlksiegowosc.pl/francuskie

Rabat: Uczestnicy promocji otrzymują 50% rabatu na pierwszy miesiąc obsługi księgowej.

Zobowiązanie: Rabat obowiązuje przy podpisaniu umowy.

Wyłączenia: Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez ML Księgowość.

Ograniczenia: Promocja jest jednorazowa i dotyczy tylko pierwszego miesiąca obsługi.

Zmiany w Regulaminie: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Akceptacja Regulaminu: Uczestnictwo w promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.